Meny
Bilden visar matjord och vår trumsikt MDS MIDI som är en bra maskin att harpa matjord i.

Om vad matjord är, och hur den kan användas för olika ändamål

Vi ska i denna artikel reda ut lite begrepp och presentera lite fakta kring vad matjord är och vad man kan använda den till och hur man bäst kan tillreda matjord så den blir användbar för olika verksamheter. Matjord är ett ganska komplext ämne men vi ska försöka förhålla oss kortfattade och presentera så mycket fakta som möjligt.

Vad är matjord?

Matjord är ett organiskt material med mycket näring och är lämplig för gräsmattor, odlingar  av växter och grönsaker. Näringsinnehållet i matjorden kan förbättras genom tillsättande av olika andra organiska material som kompost, gödsel som är viktigt för att få en tillväxt för det som man vill ska växa. Till sin färg är matjorden ganska mörk och har en organisk struktur som gör att växter och annat kan växa bra och ta upp näring på ett effektivt sätt. En bra matjord är en grundförutsättning för att få en god skörd och välmående odlingar eller för den delen en fin gräsmatta.

Olika typer av jord

I Sverige så finns det olika typer av jordarter. Det är varierande beroende på var i landet men befinner sig. De vanligaste förekommande jordtyperna är sandjord, lerjord och muljord. Torv kan också räknas i denna kategorin, men vi kommer senare i denna artikel att berör torv speciellt. Det skall nämnas att det finns ytterligare jordarter som kalkjord och siltjord. Varje jordart har sina egenskaper när det gäller struktur, dräneringsegenskaper, näringsförmåga och pH-värde. Detta påverkar i sin tur vilken växlighet som trivs bäst i de olika jordtyperna.

Vi kommer här nu gå igenom lite djupare kring de vanligaste jordtyperna.

Sandjord är en jordart som består av lite större partiklar av sand i sig och är därmed lite mer flyktig i sin karaktär. Sandjord är vanligt förekommande i områden där det finns mycket sand i marken. Troligen har det sin orsak i form av spår från istiden där inlandsisen legat. Det finns mycket sandjord i de södra delarna av landet. Sandjord är näringsfattig och därför inte särskilt bördig. Eftersom den innehåller mycket grus och sand har den en dålig förmåga att hålla kvar vatten och näringsämnen. I och med att sandjorden är väldränerad  så lämpar den sig för vissa växtarter som trivs i torrare förhållanden.

Lerjord är en jordtyp som består av en blandning av små fina partiklar av mineraler och organiskt material. I denna jordtyp är lerpartiklarna är dominerande och det visar sig också på jordens karaktär vid hantering. I och med denna höga andel av lerpartiklar så är lerjorden känd för att vara mycket bördig och näringsrik. Lerjorden har en god vattenhållande karaktär  och är idealisk för odling av grönsaker och andra grödor.  Denna jordtyp kan vara rätt svår att bearbeta eftersom den blir tung och lerig när den är blöt, men med rätt hantering  kan den vara mycket produktiv. Lerjord finns spridd över hela Sverige, men särskilt i de södra och mellersta delarna av landet. Områden med lerjord inkluderar landskapen Skåne, Östergötland, Småland, Västergötland och Södermanland. Lerjord är också förekommande i norra Sverige, särskilt i Västerbotten och Norrbotten. Lerjord är en bra jordart för jordbruk eftersom den har en hög bördighet och god vattenhållande förmåga.

Mulljord. Detta är en fuktig jordtyp som består av en blandning av mineraljord och organiskt material, såsom löv, kvistar och annat nedbrytningsbart växtmaterial.  Detta är en mycket bördig jordtyp och är lämplig för odling av växter och grönsaker. Mulljord är också ett mycket bra jordförbättringsmaterial  som kan öka markens bördighet och förbättra dess organiska struktur. Nu låter det kanske som om mulljord är detsamma som torv? Nej, det är det inte. Mulljord och torv är inte samma sak. Mulljord är en jordtyp. Torv är ett helt organiskt som har bildats genom en nedbrytningsprocess av växter i våtmarker under väldigt lång tid.

Bilden visar att torv kan sälja under många namn, men det är fortfarande torv och inte jord i den rätta bemärkelsen

Bilden visar att torv kan sälja under många namn, men det är fortfarande torv och inte jord i den rätta bemärkelsen.

Vilka beståndsdelar skall en bra matjord bestå av?

En bra matjord ska bestå av en balanserad blandning av näringsämnen som typ gödsel, en del organiskt material och mikroorganismer som främjar tillväxt. Det finns olika typer av gödning man kan tillsätta för att höja kvalitén. Många använder kogödsel om det till exempel är fråga om at göra jord för odling. Är det till gräsmatta kan man tillsätta hönsgödsel som är rikt på kväve.

Det är viktigt att jorden har en bra karaktär och luftighet som möjliggör att växternas rötter kan tillåtas att växa och få tillgång till vatten och näring.  Detta kan man få om man tillsätter sand och blandar in i jorden. Sanden kommer att förbättra jordens dräneringsförmåga och luftighet i jorden.  Om man har en kompakt jordtyp så kan sand bidra till att lösa upp detta och förbättra möjligheterna för tillväxt. Observera att det är viktigt att använda rätt typ av sand och framför allt rätt inblandning för att det inte ska förändra jordens egenskaper för mycket. För att komma rätt så kan man alltid börja med så provhinkar innan man går all-in och gör stora ´satser.

Jorden bör också ha ett bra pH-värde som är anpassat och lämpligt för det som ska växa i jorden. Ett riktvärde för ett pH-värde för matjord ligger mellan 6,0 och 7,0. Det är viktigt att ha ett bra pH-värde för att växterna ska kunna ta upp alla näringsämnen på bästa sätt. Ligger pH-värdet utanför ovan nämnda intervall så kommer det att påverka växternas tillväxt negativt. Kalk är ett bra ämne att höja pH-värdet i jorden med. Om man har ett för högt pH-värde så kan man sänka det med svavelsyra.

Jorden måste vara fri ifrån skadliga ämnen, alltså det får inte vara en förorenad jord man ska använda. Detta kommer påverka växtligheten negativt. Så man måste veta varifrån jorden kommer ifrån.

Det måste finnas lite stenar i jorden

Många tror att stenar inte fyller någon funktion i matjorden och man vill ta bort all sten. Detta är fel. Stenar är till stor nytta i matjord och hjälper till att hålla kvar värmen i jorden. Det är därför viktigt att ha en bra balans av inblandningen av sten. En allt för stenrik jord gör det svårare för rötterna att kunna etablera sig och det kommer i sin tur att hämma växtligheten. Sen är det som så, att under dagtid så absorberar stenarna värme ifrån solen, som de sedan avger under natten. Detta bidrar till att skapa en stabil temperatur i jorden och ett bra klimat för det som växer.

När man har kommit så här långt i processen och funnit en jordblandning som man tycker är bra så kommer man till nästa steg som är att få fram en matjord som är användningsbar. Med användningsbar åsyftas att där ska inte finnas stora stenar i den. Att det ska få finnas stenar i den är självklart men sten storleken skal vara hanterbar. Det är detta vi kallar för fraktion. Att matjorden har en bra fraktion åstadkoms genom att man harpar den i ett siktverk. Beroende på hur stor verksamhet man har, om det är hemma i trädgården eller det är hos ett företag som säljer jord så finns det olika lösningar på detta. Vi kommer här i denna artikel fokusera på det sistnämnda.

För att harpa matjord

Det finns olika typer av sorteringsverk som är lämpade för att producera fram harpad matjord. Harpningen är ett uttryck som inte har något med musik att göra, utan det grundar sig i att förr i tiden så fanns det bara siktverk med strängar som man släppte jorden i, strängar av pianotråd och därför kom namnet harpa.

Harpningen av matjord görs utifrån de krav man har på vilken fraktion man vill ha jorden i. Det finns olika önskemål om detta runt om i landet, och olika företag har sina uppfattningar om vad som är gångbara fraktioner. Vid harpningen så sorteras stenar och rötter och andra oönskade föremål bort ifrån jorden och man fram en matjord utifrån vilken fraktion man har inställt. Harpningen gör att jorden när den är nyharpad att den är extra luftig, och väldigt hanterbar en kort tid efter, innan den har hunnit bli allt för kompakt.

Själva harpningen kan göras antingen genom ett vibrerande sorteringsverk eller med en roterande trumma, som kallas för trumsikt. Trumsikten är mest effektiv när det gäller produktion av matjord, då den plockar ut mest jord tack vare sin stora yta.

Bilden visar matjord och vår trumsikt MDS MIDI som är en bra maskin att harpa matjord i.

Bilden visar matjord och vår trumsikt MDS MIDI som är en bra maskin att harpa matjord i.

När det gäller att välja det bästa sorteringsverket för ditt specifika behov, så är det en god idé att rådfråga oss som leverantör av sorteringsutrustning för att få bra råd utifrån dina behov och önskemål.

Vilken är den bästa fraktionen för matjord?

Vad som är den bästa fraktionen för matjord finns det inget bra svar på. Det är så olika beroende på vem man frågar, och vad man skall ha jorden till. Vi menar att man kan kategorisera in matjorden i följande fraktioner.

  • Anläggningsjord. Detta är en grövre fraktion som brukar ligga mellan 0-30 mm. Detta är fraktion är är gångbar till att anlägga gräsmattor, trädgårdsland, rabatter och annat som skall täckas med jord.
  • Mellan fraktion. Denna fraktion ligger mellan 0-15 mm. Den lämpar sig för anläggande av gräsmattor odlingar och annat. Fördelen med denna fraktionen är att här behöver man inte vara så orolig för stora stenar. Fraktionen lämpar sig också till lagningar på gräsmattor.
  • Dressjord. Denna fraktion kan ligga mellan 0-10 mm eller 0-12 mm. Det är helt olika även här var man är och vem man frågar. Dressjorden används ofta som toppning på gräsmattor.  Man kan också använda den till att täcka in ytan runt växter för olika syften. Ofta när det gäller dressjord så är sandinblandningen ganska hög, speciellt om det är till golfbanor.

Vi hoppas att denna artikel bringat lite mer klarhet i ämnet kring matjord och hur man kan framställa matjord för olika ändamål. Har ni mer specifika frågor i ämnet så tveka inte att kontakta oss vidare i ämnet.

Lämna ett svar

0
    0
    Öppna varukorgen
    Din varukorg är tomÅtergå till webbshopen