Meny
Markberedning med traktor

Markberedning med traktor

I denna artikel skall vi belysa markberedning med traktor och varför. Det kan vara ett alternativ till framtida markberedning jämfört med hur markberednings görs idag med större maskiner. Vi ska börja med att gå igenom vad markberedning är generellt.

Vad menas då med markberedning? Jo, markberedning är ett begrepp som innebär att man blottlägger mineraljorden och att man därmed kan erhålla de positiva effekter som blir av det. En positiv effekt kan vara att det underlättar för självföryngring. Det finns olika metoder för markberedning.

Krav på återplantering efter avverkning.

När man har avverkat skog så måste man återplantera ny skog som ska börja växa. Skall man ha bäst förutsättningar att lyckas med sin återplantering. Är det en väldigt god idé att markbereda marken i någon form, innan plantering. Gör man inte det riskerar man att få en dålig start för den nya skogen som planteras. Dessutom är det så att om man inte markbereder riskerar man att gynna snytbaggen. Som får det lättare att angripa plantorna. Resultatet kan då bli att man kan få stora snytbaggeskador.

Fördelar och nackdelar med markberedning.

Det finns många fördelar med markberedning men det finns också nackdelar som är väl värda att beakta. Här i denna artikel skall vi belysa båda delar.

Markberedningen medför en del fördelar som kan delas in som följande.

 • Enklare plantering då plantören kan följa fåran eller spåren efter markberedaren. Är det markberett så får också plantören enklare att välja ut dem bästa planteringspunkterna
 • Konkurrerande växtlighet undanröjs och plantan får ett fritt område att etablera sig på. Det är väl värt att poängtera att när man väl har fått markberett och då det är sommar. Så bör man inte vänta för länge med att få ned plantorna i jorden. Risken är nämligen stor att gräs och annat tar fart och nyetablerar sig och blir återigen en ny konkurrent till plantan.
 • Man höjer marktempraturen och man får en jämn fuktbalans i marken med en markberedning. Mossa och annan organiskstruktur undanröjs, och solvärmen får lättare att penetrera markytan och marken värms upp. Likaså har jordlagren blandats vid markberedningen och detta bidrar till att dränaget blir bättre i jorden, så att det blir en bättre harmoni mellan syre och vatten. Detta bidrar också till att näringstillgången ökar för plantan.

Några av nackdelarna är att ofta:

 • Att markberedning med stora maskiner och det kan orsaka omfattande skador på marken i form av körskador och också skador på naturvärden som finns i området.  
 • Om markberedningen gjorts med harv och fåran har blivit för djup  så får man djupa diken på hygget som kan upplevas som förfulande och det blir genast lite svårare att gå på den markberedda marken. Likaså blir det senare lite svårare med att ta sig ut på hygget med traktor och dylik.

Metoder för markberedning.

Markberedning av skogsmark görs ju maskinellt och det finns idag olika slags markberedning metoder som man kan välja mellan. Det är med harv, en roterande disk som roterar samtidigt som dessa bärare rör sig framåt, då får man fåror med en hög kant. En annan metod är högläggning, det innebär att det är ett aggregat som gropar ur marken och lägger det i en hög.

Bilden visar ett markberedningsaggregat för skogsmark som kalas för roterande harv.

Fläck marberedning innebär att yttersta jordlagret fläckas av lätt och att man får fram en obeväxt yta.

Om vi nu tänker att vi vill skapa den framtida skogen och ge den bra förutsättningar att etablera sig utan onödiga skador på marken eller andra naturvårdshänsyn. Borde det då inte gå att använda mindre maskiner för samma uppdrag?  Vi ser redan idag att det finns andra mindre fjärrstyrda maskiner som kan göra markberedning idag.

Främsta anledningen för dessa mindre fjärrstyrda maskiner som gör markberedning att markområdet som ska beredas kan vara för litet att det inte lönar sig att ta dig en stor maskin för att göra det. Då blir det mer effektivt med en mindre maskin istället.

Kan då markberedning med traktor vara ett fungerande alternativ? Svaret på den frågan är att – Ja, det skulle det kunna vara. Det finns idag markberedningsaggregat för jordbrukstraktorer, både roterande harv och högläggningsaggregat.

Bilden visar markberedare traktor

Fördelar med att använda traktor.

Fördelen med att använda traktor är många, men som vi ser det är det en fördel om man som skogägare kan få möjligheten att markbereda sig egen mark med sin egen traktor. Traktorn är mycket lättare än en stor markberedningsmaskin, och på så vis ger den ett längre marktryck och riskerar därmed inte att orsaka körskador.

Fördelen för markägaren är att denne känner sin mark väl  och vet var det kan vara vattensjukt och kan därmed undvika dessa områden. Dessutom så är dagens traktorer oftast fyrhjulsdrivna och det gör att man kommer fram också i svårare terräng.

En annan aspekt är att om skogsägaren själv får möjlighet kan denne få markberedningen gjord precis som man önskar. Vil man ha djupare beredning eller mer ytligare så kan man lösa det, allt eftersom det passar syftet som man vill åstadkomma. Självklart behöver man ju inte vara markägare för att köpa ett markberedningsaggregat för traktor.

Snabba förflyttningar mellan objekten.

Är man en skogs entreprenör som tillhandahåller markberedningstjänster så kan traktor vara en flexibel lösning för att kunna utföra mindre markberedningar på ett mer effektivt och snabbare sätt. Traktorn erbjuder snabba och enkla förflyttningar mellan de olika arbetsställena.

Är du intresserad av att veta mer om markberedare så kolla på våra olika modeller av traktorburna markberedare ifrån UOT.

Lämna ett svar

0
  0
  Öppna varukorgen
  Din varukorg är tomÅtergå till webbshopen