Om oss / GDPR

Hösten 2013 så lanserade vi Multiscreen.se på den svenska marknaden med försäljning av två modeller av kompakta sorteringsverk. Sedan dess har verksamheten flutit på och nya och fler modeller har tillkommit för att kunna passa en bredare mängd applikationer och maskiner i olika storlekar.

 

Ambitionen hos oss har hela tiden varit att växa succesivt med en bred och bra produktportfölj med produkter med en hög prestanda.

 

Med 100% fokus på kunden och med ett stort europeisk kontaktnät kommer vi fortsatt succesivt att marknadsföra flera nya och spännande produkter inom återvinning och sortering avsett till både stora och små entreprenadmaskiner.

 

Vår målsättning är alltid att våra produkter skall ge en hög kundnöjdhet i form av nyttjande och payback.

 

Våra kunder idag finns inom jord-skogsbruk, industri, kyrkogårdsförvaltningar, parkförvaltningar och statliga och privata entreprenadföretag.

 

Verksamheten i Multiscreen.se ägs och drivs av Signpoint AB. Vår kontakt information finns under kontakt.

 

Integritetspolicy / GDPR

Signpoint AB, nedan kallat bolaget, följer personuppgiftslagen ( GDPR) som från den 25 maj 2018.

Uppgifter och information som indirekt eller direkt på något sätt kan hänföras till en fysisk person omfattas och räknas då som personuppgift enligt den nya personuppgiftlagen ( GDPR).

Vi värnar om våra kunder integritet och har av den anledningen endast minimal information lagrad om våra kunder. Vi samlar ej in egen information, utan lagrar endast den information som kunderna ger oss i samband med beställning eller i samband med registrering på hemsidan.

De uppgifter vi har och lagrar om våra kunder är enligt nedanstående.

  • Företagets namn, adress och organisationsnummer, samt även i vissa

    fall även e-post och telefon.

  • Artikelinformation

  • Namn på kontaktperson

Vi använder informationen enbart i vårt order och faktureringsprogram för att kunna sköta ordrar och leverera dessa samt att kunna ställa ut fakturor. Informationen lagras i väl skyddad miljö och lagringstiden är på 7 år.

Bolaget bedriver viss epostmarknadsföring såsom mailutskick och annan digital direktreklam som använder sig av epostadresser.

Bolaget delar ej personuppgifter eller annan information om våra kunder med tredje part. Enbart vår försäljnings och företagsledning har tillgång till denna information. All epost korrespondans raderas efter 1 år.

Vid misstanke om brott eller intrång så sker omgående kontakt med Datainspektionen vilken är tillsynsmyndighet för att tillämpa de åtgärder som krävs enligt lag.

I det fall du som kund önskar ta del av den information som finns lagrad, så kan du enkelt begära att få ta del av detta genom att sända ett mail till info@multiscreen.se. Vi skickar då begärd information till dig via email där du får ta ställning till om du önskar att information skall raderas eller ändras, kvarstå.

Vi utför den önskade åtgärden per omgående.